Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW

Home

Home Vorige Afstammingscontrole OSE Keuringen

Keuringen

Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw legt volgende verplichte keuringen op :

-      Ramlammeren/Boklammeren: aankeuren (controle op zootechnische gebreken)

-      Jaarlingrammen/Jaarlingbokken : gecombineerde stamboek- en lineaire keuring (volgrens RC)

-      Jaarlingooien/Jaarlinggeiten : aankeuren (controle op zootechnische gebreken)

Iedere rascommissie stelt een concrete invulling voor van bovenvermelde keuringen en kan desgewenst deze keuringen uitbreiden (al/niet verplichtend) voor het betreffende ras. De voorstellen van de rascommissies worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.

De fokker ontvangt vr 1 mei een uitnodiging om zijn/haar te keuren dieren aan te melden vr 31 mei. De keuringen worden uitgevoerd ofwel rechtstreeks door Kleine Herkauwers Vlaanderen, ofwel door een door Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw aangestelde derde partij.

Brief en aanmeldformulier keuringen 2017.

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen VZW
p/a Deinse Horsweg 1-9031 Drongen
Tel:09/362.12.87 Fax:09/362.13.05 BTW: BE-0865.752.417
KBC: 734-0124227-76
Webmaster: Marc Lauwerysen ; marc@khv.be